همه نوشته در مجموعه

Uncategorized

کتابچه راهنمای نکات ضروری در معاملات ملکی

این کتابچه راهنما نوشته دکتر افشین میرزائی مدیرمسئول املاک مسکن یاب می باشد. هدف از این راهنما، ارائه تعدادی از نکات ضروری در انجام معامالت ملکی می باشد. مشتریان محترم و ارزشمند سازمان مسکن یاب، عالوه بر آگاهی از این نکات ، تاکید بر وجه تمایز مسکن یاب مدعی بهترین انتخاب بگذارند. با انتخاب و…

درباره مسکن یاب

سازمان مسکن یاب در سال 1366 با بیش از 35 سال سابقه توسط پدر بزرگوار دکتر افشین، جناب آقای موسی میرزائی تاسیس گردید. در همان سال های اولیه خدمات صادقانه، خالصانه و جلب اعتماد مشتریان به اثبات رسید. از سال 1376 مدیریت مجموعه به فرزند ایشان دکتر افشین میرزائی واگذار گردید. با توسعه و افتتاح…