1000210

آپارتمان به متراژ 98 متر مربع
( 2 )

جهت فروش

واقع در پاسداران گلستان هشتم

با قیمت کل / رهن 9,300,000,000 تومان
و قیمت متری / اجاره 95,000,000 تومان

دارای سند شخصی
و کاربری مسکونی

مشاور شما
آقای علیرضا مختاری

شماره های تماس
09121471321

1000205

املاک اداری به متراژ 130 متر مربع
( 2 )

جهت فروش

واقع در پاسداران خیابان پایدارفرد نبش گلستان سوم

با قیمت کل / رهن 16,900,000,000 تومان
و قیمت متری / اجاره 130,000,000 تومان

دارای سند اداری
و کاربری املاک اداری

مشاور شما
آقای رضا سراوانی

شماره های تماس
09309469825

1000212

آپارتمان به متراژ 135 متر مربع
( 3 )

جهت فروش

واقع در پاسداران بهارستان نهم

با قیمت کل / رهن 9,450,000,000 تومان
و قیمت متری / اجاره 70,000,000 تومان

دارای سند شخصی
و کاربری مسکونی

مشاور شما
آقای موسی میرزایی

شماره های تماس
09031374937

1000208

آپارتمان به متراژ 134 متر مربع
( 3 )

جهت رهن و اجاره

واقع در پاسداران گلستان هفتم

با قیمت کل / رهن 400 تومان
و قیمت متری / اجاره 24 تومان

دارای سند شخصی
و کاربری مسکونی

مشاور شما
آقای موسی میرزایی

شماره های تماس
09031374937

1000211

آپارتمان به متراژ 119 متر مربع
( 2 )

جهت فروش

واقع در پاسداران بوستان ششم بین پایدارفرد و اسلامی

با قیمت کل / رهن 8,300,000,000 تومان
و قیمت متری / اجاره 70 تومان

دارای سند شخصی
و کاربری مسکونی

مشاور شما
آقای موسی میرزایی

شماره های تماس
09031374937

1000207

آپارتمان به متراژ 108 متر مربع
( 2 )

جهت فروش

واقع در ساقدوش بوستان 6

با قیمت کل / رهن 3,700,000,000 تومان
و قیمت متری / اجاره 35 تومان

دارای سند شخصی
و کاربری مسکونی

مشاور شما
آقای موسی میرزایی

شماره های تماس
09031374937